Algemene voorwaarden Zonnevlecht Opleidingen

Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen.

Deze Algemene Voorwaarden Consumenten van de  Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand gekomen in overleg met De Consumentenbond.

Zonnevlecht Opleidingen voldoet aan alle eisen die een opdrachtgever mag stellen aan een professionele organisatie. Wij hanteren de Algemene Voorwaarden bij iedere inschrijving zoals beschreven door het NRTO.

Klik hier voor een PDF document Algemene Voorwaarden consumenten

Wij hanteren een aanwezigheidsverplichting van 95% bij onze opleidingen.
Bij een aantal cursussen en opleidingen zijn termijnbetalingen mogelijk, de betaling start vanaf het moment van inschrijven.
Deelname aan de opleiding is conform de algemene voorwaarden.
Niet gevolgde lesdagen worden bij annulering altijd gefactureerd.