Algemene voorwaarden Zonnevlecht Opleidingen

 Algemene voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen.

Zonnevlecht Opleidingen voldoet aan alle eisen die een opdrachtgever mag stellen aan een professionele organisatie.
Wij hanteren de Algemene Voorwaarden bij iedere inschrijving.

Wij hanteren een aanwezigheidsverplichting van 95% bij onze opleidingen.
Bij een aantal cursussen en opleidingen zijn termijnbetalingen mogelijk, de betaling start vanaf het moment van inschrijven.
Deelname aan de opleidingen en cursussen van Zonnevlecht Opleidingen is conform de algemene voorwaarden.
Niet gevolgde lesdagen worden bij annulering altijd gefactureerd.


De algemene voorwaarden van Zonnevlecht Opleidingen zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Brabant.