Algemene voorwaarden Zonnevlecht Opleidingen

Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen.

Deze Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand gekomen in overleg met De Consumentenbond.

Zonnevlecht Opleidingen voldoet aan alle eisen die een opdrachtgever mag stellen aan een professionele organisatie.

Klik hier voor een PDF document Algemene Voorwaarden consumenten

Wij hanteren een aanwezigheidsverplichting van 95% bij onze opleidingen.
Deelname aan de opleiding is conform de algemene voorwaarden.
Niet gevolgde lesdagen worden bij annulering altijd gefactureerd.