De Holistische benadering van EMDR
08 juni 2023 

De Holistische benadering van EMDR

De holistische benadering van EMDR houdt in dat traumatische ervaringen niet alleen worden gezien als losstaande gebeurtenissen, maar als onderdeel van een breder geheel dat het lichaam, de geest en de sociale context van een persoon omvat. Deze benadering erkent dat trauma zich op verschillende niveaus manifesteert en dat het genezingsproces alle aspecten van iemands welzijn moet omvatten.

1. Lichamelijk niveau:

Trauma heeft niet alleen invloed op de geest, maar ook op het lichaam. Bij de holistische benadering van EMDR wordt aandacht besteed aan de fysieke sensaties en symptomen die verband houden met traumatische ervaringen. Tijdens de EMDR-sessies worden cliënten aangemoedigd om bewust te worden van lichamelijke sensaties en deze te integreren in het verwerkingsproces. Door deze bewustwording kunnen blokkades in het lichaam worden opgeheven en kan het genezingsproces dieper doordringen.

2. Emotioneel niveau:

Trauma gaat vaak gepaard met intense en overweldigende emoties. De holistische benadering van EMDR erkent het belang van het exploreren en verwerken van deze emoties. Tijdens EMDR-sessies worden cliënten uitgenodigd om contact te maken met hun gevoelens en ze op een veilige en ondersteunende manier te uiten. Door de emotionele lading van traumatische herinneringen te verminderen, kunnen cliënten emotionele genezing ervaren en een gezondere relatie met hun emoties ontwikkelen.

3. Cognitief niveau:

Trauma kan leiden tot negatieve overtuigingen over onszelf, anderen en de wereld om ons heen. De holistische benadering van EMDR richt zich op het onderzoeken en transformeren van deze negatieve overtuigingen. Door middel van gestructureerde protocollen worden cliënten aangemoedigd om nieuwe, positieve overtuigingen te ontwikkelen die beter aansluiten bij hun huidige realiteit. Dit proces van cognitieve herstructurering helpt cliënten om hun perspectief te veranderen en zichzelf op een gezondere en positievere manier te benaderen.

4. Sociaal niveau:

Traumatische ervaringen kunnen ook invloed hebben op de sociale interacties en relaties van een persoon. De holistische benadering van EMDR betrekt de sociale context van de cliënt bij het genezingsproces. Therapeuten kunnen samenwerken met cliënten om de impact van trauma op hun relaties te verkennen en te werken aan het herstellen van vertrouwen en het ontwikkelen van gezonde sociale verbindingen.

Door al deze niveaus te integreren, streeft de holistische benadering van EMDR ernaar om een diepgaande heling mogelijk te maken die het hele wezen van de persoon omvat: lichaam, geest en sociale omgeving. Het erkent de complexiteit van trauma en biedt een uitgebreide en geïntegreerde aanpak om emotioneel welzijn te bevorderen.

Bekijk de cursus EMDR van Zonnevlecht Opleidingen hier.

Over de schrijver