Vertrouwen

VERTROUWEN wordt niet opgebouwd door de grote dingen. Maar het kan zeker worden vernietigd door de kleine dingen.

Vertrouwen is gebaseerd op een therapeut die kalm en geaard is, met de focus op afstemming.

Vertrouwen wordt opgebouwd door de hoop voor de cliënt te bewaren wanneer de hoop de cliënt in de steek heeft gelaten.

Vertrouwen is opgebouwd in de details van het contact, in het nakomen van wat je hebt afgesproken, in het verduidelijken van wat troebel is geworden.

Vertrouwen wordt opgebouwd door te zeggen dat je het bij het verkeerde eind hebt.
Vertrouwen is gebaseerd op duidelijk zijn over wie verantwoordelijk is voor het de uitwerking van het proces.
Vertrouwen wordt opgebouwd door alles te doen in het belang van de cliënt.

Er ontstaat vertrouwen in de therapeut die noch redder, noch vervolger wordt, noch het slachtoffer wordt van de dissociatie of woede van de cliënt.

Vertrouwen wordt opgebouwd door stevig vast te houden aan grenzen.

Vertrouwen is gebaseerd op het samenwerken met de cliënt om hun doelen te bereiken, niet door geheime agenda's in de therapie te zaaien, om hen te beïnvloeden te worden zoals jij bent.

Vertrouwen wordt opgebouwd door goed toezicht te houden in de stilte die er mag zijn, door de ruimte veilig te houden.

Vertrouwen wordt opgebouwd door aanraking, en vertrouwen wordt opgebouwd door niet aan te raken, en de ontvankelijkheid van beide te kennen.

Vertrouwen is gebaseerd op het zien, horen en voelen van alles wat de cliënt brengt, met echte onvoorwaardelijke positieve aandacht, niet alleen de schijn ervan.

Vertrouwen wordt opgebouwd volgens de hoogste normen van vertrouwelijkheid.

Vertrouwen wordt opgebouwd door rituelen van hallo en tot ziens, van continuïteit en voorspelbaarheid, van persoonlijke grappen en vriendelijke steekspelen.

Vertrouwen wordt opgebouwd doordat de therapie om de cliënt gaat, niet om de therapeut.

Vertrouwen wordt opgebouwd door steeds meer te leren.

Vertrouwen is gebaseerd op de overtuiging dat de cliënt zelf de expert is en hen geen label, diagnose, raamwerk of theoretische benadering op te leggen, maar met hen samen te werken om de juiste weg voor hen te vinden.

Vertrouwen wordt opgebouwd doordat de kamer er elke week hetzelfde uitziet, klinkt en ruikt.

Vertrouwen is gebaseerd op het valideren van de ervaring van de cliënt van de wereld, van de therapie, van de therapeut, van zichzelf, zelfs als het wordt vertroebeld door het filter van trauma, omdat het nog steeds hun ervaring is.

Vertrouwen is gebaseerd op de emoties die in de ogen en het gezicht van de therapeut terechtkomen als een weerspiegeling van hun pijn, hun verdriet, hun verdriet, hun woede.

Vertrouwen wordt opgebouwd doordat de therapeut weet wat hij niet weet.

Vertrouwen is gebouwd in de vriendelijkheid en de zachtheid, en vertrouwen is gebouwd in de uitdaging en de standvastigheid en de aansporing tot moed.

Vertrouwen wordt opgebouwd door de kennis en macht van de therapeut te gebruiken ten dienste van de cliënt, niet als hefboomwerking op de cliënt.

Vertrouwen wordt opgebouwd door beetje bij beetje vertrouwen op te bouwen, keer op keer, en dat vertrouwen wordt niet verbroken.

Vertrouwen wordt opgebouwd doordat de therapeut het juiste vertrouwen heeft in zijn eigen competentie en karakter.

Vertrouwen ontstaat door in de cliënt te geloven als de cliënt niet kan zien waar hij in moet geloven.

Vertrouwen wordt opgebouwd door altijd de waarheid te vertellen.

Vertrouwen wordt opgebouwd door je gezien, gehoord en gevoeld te voelen.

Door in therapie te gaan, toon je vertrouwen in de therapeut. Dat vertrouwen kan groeien - soms kan het ook krimpen - maar het is nooit statisch. 

Vertrouwen is een dynamische kwaliteit die in elke sessie honderd keer wordt bewezen en terechtgewezen en honderd keer wordt opgebouwd en verbroken. 

Door te wantrouwen proberen onze hersenen ons te beschermen tegen pijn zoals we als kinderen zijn gekwetst.

We moeten op onze hoede zijn.
We moeten wijs zijn. 

Hoe kan ik je vertrouwen?

Ik wil huilen, ook al toon ik daarmee het vertrouwen dat het oké is dat ik zo'n vraag stel.

Waar is vertrouwen voor jou op gebouwd?
Hoe wint een therapeut als cliënt jouw vertrouwen? 

Hoe weet je als therapeut wanneer en hoe je op je professionele instinct, je onderbuikgevoelens, je rode vlaggen, je emoties kunt vertrouwen? 

Hoe wordt vertrouwen opgebouwd als trauma het zo heeft uitgehold?

Pauline Trum
Opleider
Hypnotherapeut
Trauma therapeut

Over de schrijver